Wanneer een dierbare overlijdt, belt u eerst de huisarts. Daarna neemt u contact op met Barbara Uitvaartverzorging om het overlijden te melden en te overleggen of en wanneer de overledene wordt overgebracht. U kunt een overlijden zowel overdag als ’s nachts bij ons melden, 7 dagen per week.

Bel ons op 030 296 66 66 en wij helpen u direct. Dag en nacht, zeven dagen per week.

Direct bellen

Andere vragen?

Heeft u andere vragen? Bijvoorbeeld met betrekking tot een Waardevaste Uitvaart, nazorg, lidmaatschap, herdenkingen of wilt u uw eigen uitvaart alvast vooruit bespreken? Ook daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen.