Schenken – de regels, de valkuilen & de trucs

4 maart 2016

Wie zijn nalatenschap slim en goed wil besteden, doet er verstandig aan daar al op tijd over na te denken. Wat zijn de mogelijkheden? Voor welke valkuilen moet je waakzaam zijn? En zijn er trucs om onder de erfrechtbelasting uit te komen?

Schenken doe je om een aantal redenen. Je wilt iemand tijdens je leven bevoordelen, liever dan na je dood. Dat wordt ook wel schenken met de warme hand genoemd. Je kunt ook schenken om belasting te besparen, want door te schenken verklein je je vermogen, dus je erfenis. Hoe kleiner je uiteindelijke erfenis, hoe geringer de erfbelasting. Er bestaan ook jaarlijkse vrijstellingen voor schenkbelasting en wie daar kien mee omgaat, omzeilt de Belastingdienst. Op een legale manier nog wel. Als er meer wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag, betaalt de ontvanger schenkbelasting over het surplus.

De regels

Schenkingen aan kinderen zijn het gunstigst, want je mag eenmalig een bedrag van ruim 25.000 euro aan je kinderen (tussen 18 en 40 jaar oud) schenken. Wanneer de schenking wordt gebruikt voor koop of verbouwing van een huis wordt de vrijstelling verhoogd naar ruim 52.000 euro. Jaarlijks mag vrijelijk een bedrag tot 5.000 euro worden geschonken aan de kinderen (geen leeftijdslimiet). Aan derden mag je tot 2.111 euro per jaar schenken, onbelast. En giften aan goede doelen zijn ook ‘gratis’, dus niet belast.

Loer draaien?

Wie denkt vlak voor zijn dood de Belastingdienst nog snel even een loer te draaien met een schenking, ziet die vlieger lang niet altijd opgaan. Er bestaat namelijk een regel waarbij alle schenkingen die binnen zes maanden vóór overlijden zijn gedaan, toch bij de erfenis worden opgeteld. Dat kan tot grote teleurstellingen achteraf leiden. De erfgenamen betalen dan erfbelasting over het totale bedrag van de erfenis. Dus ook over die recente schenking.

Schenking op papier

Lucienne van der Geld is juridisch directeur bij Netwerk Notarissen, het grootste notariële samenwerkingsverband in Nederland: “Er is ook de mogelijkheid van de ‘papieren schenking’. Wie een geldbedrag wil schenken, maar niet daadwerkelijk wil betalen, kan zo’n schenking op papier doen. Het geschonken bedrag blijft in de knip, maar er wordt wel op een slimme manier gebruikgemaakt van de vrijstellingen van de schenkbelasting. Een ouderpaar schenkt een kind bijvoorbeeld 100.000 euro en leent dat meteen terug. Het geld hoeft pas te worden betaald na overlijden. Bij deze constructie moet er wel een officiële akte worden opgemaakt bij de notaris en bovendien moet de ‘papieren schenker’ een jaarlijkse rente van 6 procent betalen aan de begunstigde. Die 6 procent (zakelijke) rente vermindert het vermogen, zodat de toekomstige erfgenamen minder belasting hoeven te betalen.”

Tekst: Rien van der Steen

Terug naar overzicht