Na een overlijden lukt het niet iedereen om zomaar de draad weer op te pakken. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze dienstverlening en toewijding niet stoppen na de uitvaart. Daarom staat Barbara ook ná de uitvaart voor u klaar, met nazorg gespecialiseerd in rouwverwerking.

Kostenloos nazorggesprek bij Barbara

Aan het nazorggesprek zijn geen kosten verbonden. Wij vinden dit een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van onze uitvaartzorg, dus bieden wij dit altijd standaard gratis aan. Emotionele nazorg is wat Barbara betreft uw goedrecht, dus mag uw financiële situatie uw kans hierop niet belemmeren. Barbara begeleidt u gedurende het gehele uitvaarttraject, en we staan dus ook nu – na de uitvaart – voor u klaar.

Waarom kiezen voor nazorg?

Nazorg kan u helpen de stap ‘naar buiten’ te zetten. Na het overlijden van een naaste kan het zijn dat de wereld even stil lijkt te staan. Zaken uit het dagelijks leven doen er niet meer toe en staan in een ander perspectief. Wanneer de uitvaart heeft plaatsgevonden en u zogezegd afscheid heeft moeten nemen, gaat het leven om u heen weer door. Dat kan soms leiden tot onbegrip, of moeite met weer op gang komen. Nazorg helpt u hierbij.

Een nazorggesprek met onze nazorgconsulente

Na een uitvaart regelen we voor u altijd een nazorggesprek met een medewerker. Door het verlies van uw dierbare bent u wellicht in omstandigheden terechtgekomen die nieuw voor u zijn. Praktische zaken die geregeld moeten worden, maar ook emoties waar u niet mee uit de voeten kunt. Iedereen heeft een eigen manier van omgaan met verlies en vaak blijkt een rouwproces ingrijpender dan u dacht en duurt het langer dan bijvoorbeeld uw omgeving zich realiseert.

Ongeveer 3 a 4 weken na de uitvaart wordt u door de nazorgconsulente van Barbara Uitvaartverzorging gebeld. Zij belt voor de dankbetuigingen, het maken van een afspraak voor het nazorggesprek en de eventuele asbestemming. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, maar we kunnen natuurlijk ook in één van onze uitvaartcentra afspreken. Tijdens het nazorggesprek worden uw praktische, maar ook emotionele vragen rondom het verwerkingsproces beantwoord. Ook bekijken we of u extra steun kunt gebruiken tijdens uw rouwproces. We kijken terug op de uitvaart en u mag vertellen hoe u dit heeft ervaren. Lukt het u de draad weer op te pakken? Of loopt u toch tegen uitdagingen aan? Deel het met ons. Wij zijn er voor u, ook nu.

Doorverwijzen naar specialist

Tijdens het nazorggesprek kunnen we u, wanneer de situatie daarom vraagt, ook altijd doorverwijzen naar deskundige steun, hulp of therapie. Dit eventuele vervolg wordt door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed. Neem vrijblijvend contact met ons op als u hier vragen over heeft. Wij bekijken samen uw situatie, en wat er allemaal mogelijk is.

Hulp vragen na een verlies

We merken dat mensen zich vaak wat ongemakkelijk voelen om hulp te vragen. Barbara is er voor u, wanneer u na een verlies problemen ervaart. Bij ons mag u toegeven aan uw verdriet. Wij helpen u om het rouwproces te doorlopen. Niet alleen omdat we u wíllen steunen, maar ook omdat we ondervonden hebben dat dit vaak heel waardevol is. Rouwverwerking is ingrijpend. Op de lange termijn kan goede begeleiding ervoor zorgen dat uw verlies niet de mooie herinneringen aan de dierbare nabestaanden zal overschaduwen.

Na begrafenis: de gedenksteen

Na een begrafenis adviseren wij u graag over mogelijkheden rondom gedenkstenen en andere monumenten. Heeft u al nagedacht over wat u graag wilt? Of heeft de dierbare overledene aangegeven wat hij of zij mooi zou vinden? Barbara Uitvaartverzorging heeft een goede – veelal jarenlange – relatie met verschillende steenhouwerijen en kunstenaars in de regio. We bekijken graag wat uw persoonlijke wensen zijn, en wat er allemaal mogelijk is. Zo creëren we samen een permanente gedenkplaats, die eer doet aan de dierbare overledene.

Na crematie: de asbestemming

Na een crematie bespreken we uw wensen met betrekking tot de bestemming van de as. Heeft u hier al over nagedacht? Misschien heeft u ervoor gekozen dat de as mag worden uitgestrooid op het strooiveld van het crematorium, al dan niet in uw aanwezigheid. Of misschien wilt u de as laten bijzetten in een urnenmuur?

Het kan ook zijn dat u hier nog niet over heeft willen of kunnen nadenken. In het nazorggesprek bespreken we met u wat u met de as van uw dierbare overledene wilt doen. De nazorgconsulente zal uw beslissingen doorgeven aan Barbara. Wij zullen dan alles conform uw wensen samen met u, of voor u, in gang zetten. Hier ziet u een aantal verschillende mogelijkheden voor asbestemmingen op een rij:

  • De as thuis bewaren;
  • De as (bij)zetten in een urnengraf, nis, columbarium of tuintje;
  • De as verstrooien op het strooiveld van het crematorium, al dan niet in uw aanwezigheid;
  • De as verstrooien op zee of per vliegtuig, al dan niet in uw aanwezigheid;
  • Zelf ergens de as verstrooien;
  • De as per heliumballon oplaten;
  • Een gedeelte van de as bewaren in een assieraad.

Als wij u benaderen voor het nazorggesprek, leggen we u ook altijd de vraag voor of u wilt dat we de as dan meteen voor u meenemen. U hoeft hier niet van te voren al over na te denken. Het nazorggesprek is er juist voor bedoeld dat u zo zorgeloos mogelijk het verlies kunt verwerken. Ook na de uitvaart houden wij de praktische verplichtingen in de gaten voor u. De as kan zes maanden kosteloos in het crematorium blijven en daarna ook zes maanden kosteloos in de kluis van Barbara Uitvaartverzorging. Daarna ontvangt u bericht en zijn er kosten verbonden aan het bewaren van de as door ons.

Heeft u vragen over nazorg bij Barbara? Of heeft u vragen over Barbara van algemenere aard? Bel ons gerust op 030 296 66 66 en wij staan voor u klaar.