Als woorden tekortschieten…

1 maart 2018

Een toespraak op een uitvaart is een eerbetoon aan de overledene. Veel mensen zien er tegenop en het is ook geen alledaagse bezigheid. Houdt u zich voor dat het niet erg is wanneer u overmant wordt door emoties of even hapert. U hoeft geen vlekkeloze speech te houden, maar u deelt een persoonlijke ervaring of anekdote met familie, vrienden en belangstellenden.

Het houden van een persoonlijke toespraak op een uitvaart kan u helpen bij de verwerking van een verlies en bijdragen aan een waardevol afscheid. Maar het goed onder woorden brengen van uw emoties is niet altijd gemakkelijk. Met deze praktische tips willen we u handvatten bieden tot het houden van een mooie en persoonlijke toespraak:

Bepaal het doel van uw verhaal

Bedenk allereerst wat u tijdens de uitvaart met uw toespraak wilt bereiken. Bijvoorbeeld: Een overzicht geven van het geleefde leven? Een persoonlijke boodschap aan de overledene?

Bepaal tot wie u zich zal richten

Richt u zich met uw toespraak tot de familie, de belangstellenden of de overledene zelf? Afhankelijk van uw keuze kunt u gerichter bepalen wat u wilt zeggen, wat relevant is of troostend kan zijn.

Brainstorm over de inhoud

Als u weet tot wie u zich wilt richten en wat het doel is van uw toespraak, schrijft u alle ideeën op die hierbij zouden kunnen passen.

Breng de ideeën terug tot 3 tot 5 thema’s

Zoek naar de rode draad en wat de belangrijkste onderwerpen zijn. Vaak kunnen ideeën samengevoegd worden.

Werk elk thema uit

Zet de thema’s eerst in volgorde. Werk vervolgens elk thema uit in steekwoorden. Voorbeelden of anekdotes kunnen heel treffend weergeven wat u wilt zeggen.

Schrijf de tekst letterlijk uit

Maak zoveel mogelijk gebruik van spreektaal en korte zinnen. Druk de tekst af in een grote letter en met veel witruimte tussen de regels. Lees de tekst nu eens langzaam hardop voor en neem op hoeveel tijd dit kost.

Schrap minstens een derde van de tekst

Probeer uw tekst terug te brengen tot maximaal 10 minuten, maar liefst nog wat minder.

Bedenk een aansprekende opening en afsluiting

De start en het slot van een verhaal krijgen bij de luisteraars het meeste aandacht. Een opening met een citaat, een beschrijving van een gebeurtenis of een kort gedicht werkt vaak goed.

Oefen drie keer hardop

Zoek een rustige plek en lees het verhaal langzaam hardop voor.

Ontspan tijdens het spreken

Het kan een steun in de rug zijn als er tijdens uw toespraak iemand naast u staat, die het van u overneemt als het echt niet lukt. Neem voor u gaat spreken de tijd om uw papieren neer te leggen, ga stevig op twee benen staan, neem een slok water en haal twee keer diep adem.

Met deze aanwijzingen is de kans groot dat u tijdens het afscheid van uw dierbare een mooie toespraak kunt houden. Het is het laatste wat u voor hem of haar kunt doen.

als-woorden-tekortschieten

Terug naar overzicht